- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld (via de Wet Medezeggenschap op Scholen) via de medezeggenschapsraad (MR).

De MR bestaat uit 2 soorten leden, te weten leerkrachten en ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen). Beide geledingen hebben zelfstandig instemmingbevoegdheid bij onderwerpen die deze groep het meest aangaan. Voor de personeelsleden is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid, personeelsbeoordeling, etc. Voor de ouders gaat het om zaken die direct gevolgen hebben voor de leerlingen, zoals veranderingen in het lesaanbod.
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.
De MR heeft gemiddeld eens in de 6-8 weken overleg met de directie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders.

Oudervereniging

Op de Laarhorst organiseren en ondersteunen wij bij vieringen en activiteiten voor de kinderen. Op het whiteboard bij de ingang worden toekomstige activiteiten vermeld, met het aanspreekpunt vanuit de OV. Ook staat aangegeven waar extra hulp welkom is.

Per schooljaar wordt ongeveer zes keer vergaderd. Aan het begin van het jaar wordt met de algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd over de te ontvangen ouderbijdrage en de besteding ervan in het verstreken schooljaar. Ook worden de plannen voor het lopende schooljaar bekend gemaakt.

Heeft u opmerkingen over activiteiten van de oudervereniging, schroom dan niet om contact op te nemen. U kunt ons op het schoolplein aanspreken of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kijk ook eens op onze Facebook pagina. Hier vindt u informatie en foto’s van de activiteiten. 

Werkgroepen:
Sinterklaas, Kerst, Disco/bioscoop, Carnaval, Palmpasen, Voorjaarmarkt, Avondvierdaagse, Schoolfotograaf, Schoolreis/feestweek en Musical.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt gebruikt om de activiteiten te financieren en nieuw materiaal te kopen. Denk aan broodje knakworst tijdens de Carnaval, diverse versnaperingen tijdens de vierdaagse, pepernoten met Sinterklaas en koekjes met Kerst etc. De versiering op school, de cadeautjes voor de kinderen met Sinterklaas en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje worden ook betaald van de ouderbijdrage. Eind oktober sturen wij het verzoek voor de bijdrage. De ouderbijdrage bedraagt € 40,- per leerling per schooljaar.

Mocht het te betalen bedrag een probleem zijn, of komt u in aanmerking voor een bijdrage via de Gelrepas, dan verzoeken wij u dit door te geven aan Priscilla Grootaarts (administratie) of de penningmeester. Dit om een eventuele herinneringsbrief te vermijden. Betalen in termijnen is uiteraard ook mogelijk. Geef dit door aan de penningmeester of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.