- ONZE SCHOOL -

De LAARHORST

Droom Durf Doen

Over de Laarhorst

Basisschool De Laarhorst in Arnhem is gevestigd in de wijk De Laar Oost. De school telt 150 kinderen en een enthousiast onderwijsteam van vijftien leerkrachten en overige medewerkers. Op onze school bieden we modern onderwijs, veiligheid en rust. Elk kind krijgt de kans zich optimaal te ontwikkelen. Altijd samen met andere kinderen en steeds met positief gedrag als uitgangspunt voor een fijne sfeer op school.

Ons gebouw

Ons schoolgebouw is warm, gezellig en veilig. Door de vele open ruimtes hebben kinderen van alle jaargroepen veel contact met elkaar en is clusteronderwijs mogelijk. De gezamenlijke ruimtes bieden alle gelegenheid om spelend en bewegend leren in de vorm van uitdagende thema’s rond ontwikkeling en onderwijs. Ons schoolplein kreeg er de afgelopen jaren steeds meer groen bij. Trekpleister voor veel kinderen is een heus insectenhotel.

Kom vooral eens langs om te kijken op De Laarhorst, we ontvangen u graag! Maak meteen een afspraak via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ons onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, passend bij de eigen onderwijsbehoefte. De leerdoelen en leermogelijkheden van ieder kind zijn op De Laarhorst leidend. Daar passen wij onze organisatie van onderwijs op aan. Op onze school weten kinderen zo waar ze aan toe zijn.

Onze leerkrachten combineren gericht onderwijs in de vakgebieden rekenen, lezen en taal met coöperatief leren. Kinderen leren dan mét en vooral ook ván elkaar. Kinderen uit twee jaargroepen vormen samen een cluster en trekken in hun ontwikkeling samen op. We geven kinderen ook inzicht in hun eigen leerproces. Op De Laarhorst gebruiken we digitale middelen ter ondersteuning van dat leerproces.

De Laarhorst geeft ook onderwijs in de vorm van Expliciete Directe Instructie (EDI). Leerkrachten controleren steeds weer controleert of de leerlingen de lesstof begrijpen en passen de instructie indien nodig aan.

Verder ontdekken kinderen hun talenten met onze talentencarrousel. Met werkopdrachten stimuleren we creativiteit en een actieve werkhouding in elk kind. Kenmerkend voor De Laarhorst is ook onze aandacht voor positief gedrag en beloning daarvan.

Dit zijn de speerpunten van De Laarhorst voor de komende 4 jaar:
  • Doorgaande lijn in didactiek, onderwijs en organisatie;
  • Neerzetten van een professioneel team dat van elkaar leert;
  • Samenwerkend leren op alle niveaus op school;
  • Blijvende aandacht voor gedrag;
  • Goed onderwijs, passend bij de onderwijsbehoefte van elke leerling.

Onze identiteit

Wij zijn een katholieke basisschool waar iedereen welkom is. We besteden op eigen wijze aandacht aan katholieke feesten, laten kinderen kennismaken met andere wereldgodsdiensten. We gaan uit van gedeelde normen en waarden en verschillen die er gewoon zijn. De menselijke maat staat centraal op onze school, waar we open, respectvol en positief met elkaar omgaan.

Educatieve partner

Het onderwijsteam van De Laarhorst is de educatieve partner voor elke ouder. Onze leerkrachten zijn altijd makkelijk te benaderen voor informatie of vragen. We maken in de middag altijd even tijd voor u.

Ouders hebben verder inspraak op de koers van De Laarhorst via de medezeggenschapsraad en via de oudervereniging.

>>> Meer weten?

Download of bekijk hier onze schoolgids.